Hrvatsko-njemačko pravo

  • Odvjetnički ured „Clauß, Rechtsanwälte“ savjetuje i zastupa tvrtke, samostalne djelatnike kao i privatne osobe iz Njemačke i Hrvatske s aktivnostima u Hrvatskoj i Njemačkoj u hrvatsko-njemačkom radnom pravu, hrvatsko-njemačkom naslijednom pravu, hrvatsko-njemačkom trgovačkom i gospodarskom pravu i hrvatsko-njemačkom poreznom pravu.
  • Zbog povezanosti poslova na dva različita pravna poretka često se događaju poteškoće u ostvarivanju provođenja prava, zato što se treba razjasniti, je li primjenjivo hrvatsko, ili njemačko pravo, gdje se mogu ostvariti pravni zahtjevi i mogu li se presude jedne zemlje provesti u drugoj zemlji.
  • Zbog spomenutoga često se događa potreba čitanja zakonskih tekstova, ugovora i drugih spisa na hrvatskom jeziku, korespondiranja sa sudovima, institucijama i općinama na hrvatskom jeziku i sastavljanja dokumenata koje treba osobito predložiti u Njemačkoj i/ili u Hrvatskoj.
  • Mi imamo temeljna poznavanja i dugotrajna iskustva u odradbi hrvatsko-njemačkih mandata i poznajemo osobito zahtijevanja koja proizlaze iz povezanosti različitih pravnih poredaka. Za svrhu stručne razmjene surađujemo s više odvjetničkih ureda u Hrvatskoj i raspolažemo optimalnom internetskom mrežom. U slučajevima sporova pred hrvatskim sudovima podupiremo Vas u izboru pogodnih odvjetnika u Hrvatskoj, pripravljamo predmet spora i vodimo korespondenciju s hrvatskim kolegama.
  • Utemeljeno stručno poznvanje obadvaju pravnih poredaka i naše jezične kompetencije pravnih stručnih izraza omogućuju nam da ugovore, dokumente i pismene korespondencije za Vas bez problema izrađujemo dvojezično, uz napomenu da se savjetovanja, korespondencije i pregovore o ugovorima može voditi i na hrvatskom jeziku, što za Vas predstavlja kvalitativnu prednost, jer Vam omogućava da izbjegnete moguće rizike, koji mogu proizllaziti iz prijevoda zbog nedostatnoga poznavanja prava, a koji mogu dovesti i do gospodarskih gubitaka.